BUJARI PETROL CILESI E GARANTUAR

 
Bujari Petrol eshte kompani lider ne tregetimin me pakice te karburanteve ne Shqiperi.
 
Operojme aktualishte ne 8 pika duke ofruar per ju cilesine maksimale

Tregetim

Tregetim me shumice dhe pakice te hidrokarbureve kryesore ne Shqiperi.

Import

Importim te lendeve djegese dhe jo vetem per te vendin tone.

Eksport

Ekosportim te lendeve djegese dhe mallrave te tjera me shumice dhe pakice drejt mbare botes.

transport karburanti

Transport

Transport te hidrokarbureve dhe materialeve te tjera te llojeve te ndryshme ne mbare vendin.

0
KLIENTE
0
STAF
0
PIKA SHERBIMI